Isännöintiosaamista parhaimmillaan

a2
platina-20102021-peruslogo_FI_web

Ohjeet osakkaalle muutostyöhakemuksen jättämistä varten

Asunto-osakeyhtiölaki toteaa seuraavaa: Uuden asunto-osakeyhtiö lain mukaan osakkaan on ilmoitettava yhtiölle kaikki kunnossapito-
ja muutostyöt, jos työ voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkaan vastuulla olevaan kiinteistön,
rakennuksen tai huoneiston osaan tai huoneiston käyttämiseen. Lisäksi uudessa laissa säädetään erikseen siitä, että työtä teettävä osakas vastaa tarpeellisista ja kohtuullisista työn toteuttamiseen liittyvistä yhtiön valvontakuluista. Hallituksen ja isännöitsijän velvollisuus on valvoa yhtiön etua osakkaiden remonteissa. Kunnossapito- ja muutostyörekisteriä ylläpitää Isännöintipalvelu Priman Oy

Käsittelyaika

Muutostyöhakemus on jätettävä ajoissa, vähintään kolme viikkoa ennen suunniteltua urakkaa. Huomioikaa, että kesäaikana käsittely on hitaampaa kesälomien takia. Mikäli saneeraus vaatii rakennuslupaa tai on muutoin poikkeuksellisen laaja, voi käsittely vaatia hallituksen kokousta ja päätöstä. Tällöin käsittelyaika on riippuvainen hallituksen kokouksesta ja voi viedä pitkänkin aikaa. Tyypillinen tällainen remontti on märkätilan laajennus joka vaatii rakennusvalvonnan hyväksynnän.

Veloitukset:

Kunnossapito- ja muutostöiden hallinnoimis- ja valvontakorvaukset ovat tuntiperusteisia, teknisen isännöinnin hinnaston mukaan. Kustannukset maksaa remonttiin ryhtyvä osakas.
Osakkaan muutostyöhakemuksen läpikäynnistä ja dokumentoinnista veloitetaan tyypillisesti 1 – 2 teknisen isännöinnin tuntia per hakemus. Selvitys – ja täydennyspyynnöt ovat 1 h/kappale.
Asunto-osakeyhtiöllä on lisäksi velvollisuus ylläpitää muutostyörekisteriä. Osakasremonttien rekisteröinnin ja dokumentaation tallennuksen järjestelmiin kustantaa asunto-osakeyhtiö ja siitä peritään ½ teknisen isännöinnin tuntia vastaava korvaus. Vesieristyksen kuivakalvopaksuuden tarkastus tilataan isännöitsijältä ja siitä peritään hinnaston mukainen korvaus.

Tarkastuskäynnit

Remontin valvonta edellyttää tarkistuskäyntejä. Tarkastuskäynnit veloitetaan teknisen isännöinnin hinnan mukaan. Ne tulee tilata isännöitsijältä hyvissä ajoin muutamaa työpäivää ennen seuraavasti:
Lopputarkastus ei koske urakoitsijan tekemää työtä vaan siitä urakoitsija vastaa osakkaalle. Isännöitsijä ei ota kantaa työn siisteyteen vaan toteaa, että saneeraus on saatettu loppuun. Vaikka esimerkiksi keittiö on osakkaan oma varuste, tulee sellainen huoneistossa olla.
Mahdollisista virheistä tai puutteista osakas reklamoi aina urakoitsijaa.

Asbestikartoitus

Jos taloyhtiön rakennusvuosi on 1994 tai aiemmin, pitää ennen saneerausta teettää asbestikartoitus saneerattavasta huoneiston osasta. Osakas vastaa kartoituksen teettämisestä sekä siitä koituvista kustannuksista. Kartoitusraportti on lähetettävä isännöitsijälle. Jos rakenteista löytyy asbestia, pitää purkutyöt teettää alan asiantuntijaurakoitsijalla. Asbestipurun kustannukset maksaa remonttiin ryhtyvä osakas.

Sähkötyöt:

Sähkötöistä on toimitettava sähköasentajan omavalvontalomake/mittauspöytäkirja isännöitsijälle. Sähkötöissä saa käyttää vain valtuutettuja asentajia.

Valvoja

Lähtökohtaisesti asunto-osakeyhtiön isännöitsijä valvoo osakkaan tekemiä muutostöitä. Osakas tai hallitus voi kuitenkin erityisen vaativissa toimenpiteissä päättää, että valvonta suoritetaan ulkopuolisen valvojan toimesta. Ulkopuolisen valvojan tai asiantuntijan kustannukset peritään remonttiin ryhtyneeltä osakkaalta toteutuneiden kulujen mukaan. Isännöitsijän tarkastus – ja valvontakäynnit veloitetaan osakkaalta hinnaston mukaan per alkava tunti + kilometrit.

Koska isännöitsijälle tarvitsee ilmoittaa?

Muutostyöhakemuksen sisältö

Muutostyöhakemus tulee jättää www.priman.fi/muutostyohakemus/ sivun kautta. Mikäli osakas ei käytä internettiä, voi paperisen muutostyöhakemuksen pyytää assistenteiltamme.
Hakemukseen pitää liittää kaikki dokumentit, kuten työseloste, listaus käytettävistä rakennusmateriaaleista, piirustukset, aikataulu, urakoitsijatiedot ym.
Puutteellisen muutostyöhakemuksen käsittely edellyttää täydennyspyyntöjä, jotka laskutetaan remonttiin ryhtyvältä. Olkaa hyvä ja lähettäkää aina muutostyöhakemus kerralla liitteineen.

Muutostyöhakemuksen käsittely koostuu
seuraavista vaiheista:

Tarkastuskäynnit

Remontin valvonta edellyttää tarkistuskäyntejä. Tarkastuskäynnit veloitetaan teknisen isännöinnin hinnan mukaan. Ne tulee tilata isännöitsijältä hyvissä ajoin muutamaa työpäivää ennen seuraavasti:
Lopputarkastus ei koske urakoitsijan tekemää työtä vaan siitä urakoitsija vastaa osakkaalle. Isännöitsijä ei ota kantaa työn siisteyteen vaan toteaa, että saneeraus on saatettu loppuun. Vaikka esimerkiksi keittiö on osakkaan oma varuste, tulee sellainen huoneistossa olla. Mahdollisista virheistä tai puutteista osakas reklamoi aina urakoitsijaa.

Muutostyöhakemuksen sisältö

Ilmalämpöpumppu

Osakkailla on mahdollisuus asentaa huoneistoon viilentävä lämpöpumppu mikäli asennus on taloyhtiössä sallittua.

Ilmalämpöpumpun keskeiset osat: 1) sisäyksikkö 2) ulkoyksikkö asennustelineen kera 3) kylmäaineputkisto koteloituna 4) kondenssiveden poistoputki kytkettynä parvekkeen vedenpoistoon

Esimerkki muutostyöhakemuksen sijoittelukuvasta. Sen voi piirtää itse ja myös käsin.

Ulkoyksikkö sijoitetaan parvekkeen kaidetason alapuolelle, jolloin laite ei näy julkisivussa. Kylmävedot verhotaan suojakoteloinnilla. Viilennyskäytössä laitteeseen voidaan halutessa myös asentaa parvekeverhouskotelo verhoamaan ulkoyksikkö (alla esimerkkikuva).

Asennuksessa tulee huomioida seuraavia seikkoja

Ilmalämpöpumppu koostuu ulko- ja sisäyksiköstä. Sisäyksiköltä ulkoyksikölle johdetaan asennuskourun sisällä yksiköiden välinen yhteys, eristetyt kylmäaineputket ja erillinen kondenssivesiputki. Seinän läpivienti toteutetaan esim 65-70mm läpiviennillä ja siihen asennetaan suojaputki. Läpivienti eristetään rakennusmääräysten mukaisesti ja asennus toteutetaan hyviä rakennustapoja noudattaen. Laitteiston sähköt kytketään määräysten mukaisesti, tarvittaessa turvakytkimellä. Kaikki putkitukset suojataan asennuskourulla.

Läpivientiin asennetaan suojaputki ja se tiivistetään polyuretaanilla ja on täysin höyrytiivis. Höyrysulku ei katkea ja se on ainoa oikea tapa tiivistää ilmalämpöpumppujen läpivientireikä (asentajalla pitää olla TUKES:n asennusluvat ja koulutus). Sen lisäksi läpivientireikä (65–75 mm) tehdään sisältä ulos kondenssin kaato huomioiden ja oikealla asennustavalla varmistetaan kondenssin oikeaoppinen poistuminen. 

Kondenssiveden johtamisesta tulee olla selvitys. Kondenssivesi tulee joko viemäröidä tai johtaa parvekkeen vedenpoistoputkeen. Piha-asennuksessa vesi tulee johtaa vähintään metrin päähän talon seinästä.

Kylmäkoneasennusliike luvat voi tarkistaa
http://rekisterit.tukes.fi/fi/Urakoitsijat/Urakoitsijat/.

Asentajan henkilökohtaiset luvat voi tarkistaa
http://rekisterit.tukes.fi/fi/Urakoitsijat/Kylmaalanpatevyysrekisteri/.