Järjestyssäännöt

Kiinteistön alueella ja rakennuksissa on noudatettava järjestyslain lisäksi, mitä näissä järjestyslakia täydentävissä järjestysmääräyksissä tai mitä asunto-osakeyhtiön erillisissä päätöksissä on sanottu.

Kukaan ei saa käyttäytymisellään tai muulla tavoin tarpeettomasti häiritä toisten asumisviihtyisyyttä. Talossa asuvien on muutoinkin noudatettava normaalin kotirauhan edellyttämiä käytöstapoja.

Talojen asukkaiden on huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat näitä järjestyssääntöjä.

1. YHTEISET TILAT

 • Yhteisissä tiloissa on liikuttava meluttomasti ja turha oleskelu niissä on kielletty.
 • Yleisten tilojen käytössä on noudatettava erityistä siisteyttä ja järjestystä.
 • Tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa. Porraskäytävissä ei saa säilyttää mitään tavaroita.
 • Mopojen yms. laitteiden säilyttäminen kellareissa ja muualla kuin mahdollisessa moposuojassa on kielletty, ellei polttoainetta ole kokonaan poistettu.
 • Lukituista ovista kuljettaessa on huolehdittava siitä, että ne lukkiutuvat.
 • Kilpien ja mainosten kiinnittäminen sekä antennien asentaminen on sallittu vain As Oy:n luvalla.
 • Rakenteiden tai kalusteiden tärvelemisestä, ikkunoiden rikkomisesta, seinien vaurioittamisesta tai likaamisesta ym. vastaavasta peritään vahingon tehneeltä tai vastuuvelvolliselta täysi korvaus.

 

2. ULKOALUEET

 • Talousjätteet ja muut roskat on vietävä paketoituna jäteastioihin. Muiden kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta on asukkaiden itse huolehdittava.
 • Nurmikoiden ja istutusten vahingoittaminen on kielletty.
 • Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu vain niitä varten varatuilla paikoilla. Muualla piha-alueella pysäköinti on ehdottomasti kielletty.
 • Alueilla, joilla huoltoajo on sallittu, on noudatettava tieliikennelain määräyksiä huoltoajosta.

 

3. HUONEISTOT

 • Huoneistoissa on vältettävä naapureiden häiritsemistä. Arkisin klo 22.00-06.00 sekä viikonloppuisin ja pyhinä klo 23.00-08.00 välisenä aikana on naapureille annettava ehdoton yörauha. Tästä voi poiketa vain naapureiden suostumuksella.
 • Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. Vesivuodoista, muista johtovaurioista ja rakenteista johtuvista vioista on viipymättä ilmoitettava huoltoyhtiölle.
 • WC- ja muihin viemäreihin ei saa kaataa tai päästää jätteitä, jotka saattavat aiheuttaa niiden tukkeutumisen tai vaurioitumisen eikä myöskään ongelmajätettä.
 • Rakenteiden tai kalusteiden tärvelemisestä, ikkunoiden rikkomisesta, seinien vaurioittamisesta tai likaamisesta ym. vastaavasta peritään vahingon tehneeltä tai vastuuvelvolliselta täysi korvaus.
 • Huoneistossa ei saa tehdä muutos- tai korjaustöitä ilman isännöitsijän lupaa.
 • Mikäli asuntoon kuuluu oma huoneistokohtainen piha-alue, on asukkaan vastattava sen hoidosta sekä pidettävä alue siistinä.

 

4. PARVEKKEET

 • Parvekkeet on pidettävä siisteinä ja talvisin niiltä on luotava lumet. Parvekkeita ei saa pestä juoksevalla vedelle. Tomuttaminen sekä roskien heittely parvekkeilta on ehdottomasti kielletty.
 • Parvekkeilla on avotulella grillaaminen yms. vastaava toiminta kielletty. Mahdolliset pyykinkuivausnarut on sijoitettava siten, etteivät ne näy pihalle tai kadulle. Parvekkeiden kaiteiden ulkopuolella ei saa pitää mitään riippumassa.

 

5. TOMUTTAMINEN

 • Mattojen ja vuodevaatteiden tomuttaminen on sallittu vain tähän tarkoitukseen varatuilla paikoilla. Tomuttamisessa on noudatettava ajankohtia, joista ei aiheudu muille asukkaille kohtuutonta häiriötä.

 

6. KOTIELÄIMET

 • Huoneistojen ulkopuolella kotieläimet on pidettävä kytkettyinä eivätkä ne saa häiritä talon asukkaita.
 • Kotieläinten ulkoiluttaminen on ehdottomasti kielletty lasten leikkeihin varatuilla paikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä. Kotieläimet eivät saa liata rakennuksia tai kiinteistön aluetta. Kotieläimiä ei saa pestä yhteisissä saunatiloissa.

 

7. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN RIKKOMINEN

 • Järjestyssääntöjen rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden tai vuokrasopimuksen purkamisen.
 • Yhtiöllä saattaa näiden sääntöjen lisäksi olla omia, yhtiökohtaisia määräyksiä.