Muutostyöhakemusohje

Ohjeet osakkaalle muutostyöhakemuksen jättämistä varten

Asunto-osakeyhtiölaki toteaa seuraavaa:

Uuden asunto-osakeyhtiö lain mukaan osakkaan on ilmoitettava yhtiölle kaikki kunnossapito-
ja muutostyöt, jos työ voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkaan vastuulla olevaan kiinteistön,
rakennuksen tai huoneiston osaan tai huoneiston käyttämiseen.

Lisäksi uudessa laissa säädetään erikseen siitä, että työtä teettävä osakas vastaa tarpeellisista ja kohtuullisista työn toteuttamiseen liittyvistä yhtiön valvontakuluista. Hallituksen ja isännöitsijän velvollisuus on valvoa yhtiön etua osakkaiden remonteissa. Kunnossapito- ja muutostyörekisteriä ylläpitää Isännöintipalvelu Priman Oy

Käsittelyaika

Muutostyöhakemus on jätettävä ajoissa, vähintään kolme viikkoa ennen suunniteltua urakkaa. Huomioikaa, että kesäaikana käsittely on hitaampaa kesälomien takia.

Mikäli saneeraus vaatii rakennuslupaa tai on muutoin poikkeuksellisen laaja, voi käsittely vaatia hallituksen kokousta ja päätöstä. Tällöin käsittelyaika on riippuvainen hallituksen kokouksesta ja voi viedä pitkänkin aikaa. Tyypillinen tällainen remontti on märkätilan laajennus joka vaatii rakennusvalvonnan hyväksynnän.

Veloitukset:

Kunnossapito- ja muutostöiden hallinnoimis- ja valvontakorvaukset ovat tuntiperusteisia, teknisen isännöinnin hinnaston mukaan. Kustannukset maksaa remonttiin ryhtyvä osakas.

Osakkaan muutostyöhakemuksen läpikäynnistä ja dokumentoinnista veloitetaan tyypillisesti 1 – 2 teknisen isännöinnin tuntia per hakemus. Selvitys – ja täydennyspyynnöt ovat 1 h/kappale.

Asunto-osakeyhtiöllä on lisäksi velvollisuus ylläpitää muutostyörekisteriä. Osakasremonttien rekisteröinnin ja dokumentaation tallennuksen järjestelmiin kustantaa asunto-osakeyhtiö ja siitä peritään ½ teknisen isännöinnin tuntia vastaava korvaus.

Vesieristyksen kuivakalvopaksuuden tarkastus tilataan isännöitsijältä ja siitä peritään hinnaston mukainen korvaus.

Tarkastuskäynnit

Remontin valvonta edellyttää tarkistuskäyntejä. Tarkastuskäynnit veloitetaan teknisen isännöinnin hinnan mukaan. Ne tulee tilata isännöitsijältä hyvissä ajoin muutamaa työpäivää ennen seuraavasti:

Märkätila:

 • Purkutarkastus ja kosteusmittaus kun rakenteet on purettu (1 h tekn + km)
 • Vesieristystarkastus kun vesieristeet on asennettu (hinnaston mukaan)
 • Lopputarkastus kun märkätila on valmis (1 h + km)

Keittiösaneeraus:

 • Allaskaapin alle asennettavan vesieristeen tarkastus (1 h + km)
 • Lopputarkastus kun remontti on valmis (1 h + km)

Muut tarkastukset:

 • Tarpeen mukaan

Lopputarkastus ei koske urakoitsijan tekemää työtä vaan siitä urakoitsija vastaa osakkaalle. Isännöitsijä ei ota kantaa työn siisteyteen vaan toteaa, että saneeraus on saatettu loppuun. Vaikka esimerkiksi keittiö on osakkaan oma varuste, tulee sellainen huoneistossa olla.

Mahdollisista virheistä tai puutteista osakas reklamoi aina urakoitsijaa.

Asbestikartoitus

Jos taloyhtiön rakennusvuosi on 1994 tai aiemmin, pitää ennen saneerausta teettää asbestikartoitus saneerattavasta huoneiston osasta. Osakas vastaa kartoituksen teettämisestä sekä siitä koituvista kustannuksista.

Kartoitusraportti on lähetettävä isännöitsijälle. Jos rakenteista löytyy asbestia, pitää purkutyöt teettää alan asiantuntijaurakoitsijalla. Asbestipurun kustannukset maksaa remonttiin ryhtyvä osakas.

Sähkötyöt

Sähkötöistä on toimitettava sähköasentajan omavalvontalomake isännöitsijälle. Sähkötöissä saa käyttää vain valtuutettuja asentajia.

Valvoja

Lähtökohtaisesti asunto-osakeyhtiön isännöitsijä valvoo osakkaan tekemiä muutostöitä. Osakas tai hallitus voi kuitenkin erityisen vaativissa toimenpiteissä päättää, että valvonta suoritetaan ulkopuolisen valvojan toimesta.

Ulkopuolisen valvojan tai asiantuntijan kustannukset peritään toteutuneiden kulujen mukaan.

Isännöitsijän tarkastus – ja valvontakäynnit veloitetaan hinnaston mukaan per alkava tunti + kilometrit.

Koska isännöitsijälle tarvitsee ilmoittaa?

Laissa säädetty ilmoitusvelvollisuus koskee aina esimerkiksi seuraavia toimenpiteitä:

 • Parketin asentaminen muovimaton tilalle (voi vaikuttaa askeläänien kuuluvuuteen, voi edellyttää asbestinpoistoa)
 • WC:n, kylpyhuoneen ja saunan pinnoitteiden ja kalusteiden (ei lauteet) korjaaminen, uusiminen tai poistaminen, jos työ vaikuttaa vesieristykseen, vesi- tai sähköjohtoihin tai viemäröintiin.
 • Putkien, viemäreiden, vesikalusteiden (hanat, wc-laitteen istuin) vaihtaminen ja asentaminen ja muut veden katkaisemista edellyttävät työt.
 • Viemäri-, käyttövesi-, sähkö-, lämmitys- ja ilmanvaihtoperusjärjestelmiin liittyvien laitteiden asentaminen, muuttaminen ja poistaminen, jos laite voi vaikuttaa järjestelmän toimintaan.
 • Lämmitysjärjestelmään kuuluvan patterin tai lattialämmityksen muutokset
 • Liesikuvun tai – tuulettimen vaihtaminen
 • Lämminvesivaraajan vaihtaminen (pientalot)
 • Sähköliesi voimavirtajohdolla
 • Pesukoneen tai astianpesukoneen asentaminen, jos koneen vesi- ja viemäriletkulle tai sähköjohdolle ei ole liitäntävalmiutta
 • Kiinteiden sähköjohtojen vaihtaminen, asentaminen ja poistaminen (kytketty muuten kuin pistorasiaan).
 • Muutokset kantaviin väliseiniin, jos voivat vaikuttaa rakenteeseen (esimerkiksi kantavuuteen tai eristävyyteen).
 • Kevyen väliseinän purkaminen, siirtäminen tai rakentaminen, jos seinän sisällä on sähköjohtoja, tietoliikennekaapeleita, vesijohtoja, tms
 • Huoneiston ulko-oven lukituksen, postiluukun, rakenteen (esim. ovisilmä, postiluukku) ja huoneiston ulkopuolelle näkyvän pinnoitteen muuttaminen
 • Huoneen lattia-, seinä- tai kattomateriaalin vaihtaminen (esimerkiksi seinien levytys), jos järjestely voi huonontaa ääni- tai lämpöeristystä tai vaikuttaa kosteuden siirtymiseen rakenteen kautta
 • Altaan ja allaskaapin vaihtaminen asentaminen tai poistaminen, jos vaikuttaa vesijohtoon, hanaan tai viemäröintiin


Näitä toimenpiteitä osakas/asukas saa tehdä ilmoittamatta isännöitsijälle

 • Tapetointi ja maalaukset huoneiston sisällä
 • Lattiapinnoitteen vaihtamisen vastaavaan
 • Eteisen, olo – tai makuuhuoneiden kaappien vaihtamisen, asentamisen tai poistamisen
 • Pesukoneen tai astianpesukoneen asentamisen kun liitännät ovat valmiina. Huomatkaa, että astianpesukoneen alle tulee laittaa suojakaukalo ja kytkennät täytyy teettää asentajalla
 • Jää – pakastin – ja viileäkaappien vaihtaminen, asentaminen tai poistaminen

Muutostyöhakemuksen sisältö

Muutostyöhakemus tulee jättää http://www.priman.fi/muutostyohakemus/ sivun kautta. Mikäli osakas ei käytä internettiä, voi paperisen muutostyöhakemuksen pyytää assistenteiltamme.

Hakemukseen pitää liittää kaikki dokumentit, kuten työseloste, listaus käytettävistä rakennusmateriaaleista, piirustukset, aikataulu, urakoitsijatiedot ym.

Puutteellisen muutostyöhakemuksen käsittely edellyttää täydennyspyyntöjä, jotka laskutetaan remonttiin ryhtyvältä. Olkaa hyvä ja lähettäkää aina muutostyöhakemus kerralla liitteineen.

Muutostyöhakemuksen käsittely koostuu seuraavista vaiheista:

ILMOITUS
Osakas ilmoittaa kunnossapito- tai muutostyöhankkeestaan Priman Oy:n kotisivuilla olevalla sähköisellä ilmoituslomakkeella tai tulostettavalla lomakkeella.
Paperisen ilmoituslomakkeen voi tarvittaessa tilata isännöitsijätoimistosta.

ILMOITUKSEN VASTAANOTTO
Kun ilmoitus on vastaanotettu asiakaspalvelussa, se tarkistetaan ja välitetään isännöitsijälle.
Isännöitsijä tiedottaa hallitusta kaikista remontti-ilmoituksesta sovitulla tavalla.

ILMOITUKSEN JA SUUNNITELMIEN KÄSITTELY
Isännöitsijä käsittelee pienimuotoiset ilmoitukset ja hyväksyy ne hallituksen päättämien valtuuksien rajoissa.
Laajamuotoiset ilmoitukset siirretään hallituksen kokouksen käsiteltäväksi. Hallitus voi nopeuttaakseen käsittelyä tehdä päätöksen sähköpostikeskustelun perusteella.
Jos ilmoitus vaatii ulkopuolista asiantuntijaa arvioimaan hankkeen sisältöä, isännöitsijä valmistelee asian hallituksen kokoukselle.
Jos osakkaalta tarvitaan lisäselvityksiä, annetaan niiden toimittamiseksi yksityiskohtainen ohje.
Kaikki osakkaiden kunnossapito- ja muutostyöilmoitusten käsittelyt ja päätökset kirjataan hallituksen kokouksissa.

ALOITUSLUPA
Isännöitsijä ilmoittaa osakkaalle luvan töiden aloittamiseksi.
Ilmoitus sisältää mahdolliset erityisehdot ja arvion tarvittavista tarkastuksista ja valvontakäynneistä.

Töitä ei saa aloittaa ennen kuin aloituslupa on annettu. Isännöitsijä voi antaa luvan aloittaa purkutyöt kohteessa erityistapauksissa.

VALVONTA
Osakas vastaa siitä, että hän tilaa valvontakäynnit remontin edetessä isännöitsijältä
Tekninen isännöitsijä tai isännöitsijätoimiston valitsema yhteistyökumppani suorittaa tarvittavan valvonnan ja tarkastukset

Tarkastus – ja valvontakustannukset maksaa remonttiin ryhtyvä.

TYÖN VALMISTUMINEN JA HYVÄKSYMINEN
Osakas ilmoittaa isännöitsijälle työn valmistumisesta.
Isännöitsijä suorittaa tarvittaessa vastaanottotarkastuksen.

OSAKKAAN KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTÖIDEN ARKISTOINTI
Kaikkien kunnossapito- ja muutostöiden asiakirjat arkistoidaan varmennettuun sähköiseen järjestelmään.  Paperiset materiaalit skannataan.

Osakkaan tulee täyttää muutostyöhakemus hyvissä ajoin ennen saneerauksen aloitusta. Töitä ei saa aloittaa ennen kuin muutostyöhakemus on hyväksytty. Normaalitilanteessa tähän menee 1-3 työpäivää. Mikäli muutostyö on niin laaja, että se vaatii taloyhtiön hallituksen hyväksynnän, voi käsittely kestää useita viikkoja.

Muutostyöhakemus sellaisenaan ei riitä vaan siihen vaaditaan alla olevien asioiden huomioimista ja toimittamista liitteinä.

Tässä alla muutama tyypillisin saneeraus ja vaatimukset, jotka muutostyöhakemuksen tulee täyttää. Näistä pitää olla merkintä.

MÄRKÄTILASANEERAUS

 • Vesikatko tilataan suoraan huoltoliikkeeltä urakoitsijan toimesta mikäli taloyhtiössä ei ole huoneistokohtaisia sulkuja. Vesikatko saa olla maksimissaan kaksi (2) tuntia ja siitä pitää tiedottaa kaksi päivää ennen.
 • Märkätila tulee saneerata C2-rakennusmääräyskokoelmaa noudattaen ja tästä tulee olla maininta työselosteissa.
 • Työselosteen tulee sisältää tarkka selvitys tehtävistä töistä ja työtavoista.
 • Hakemuksessa pitää olla mukana listaus, josta ilmenevät kaikki käytettävät materiaalit (vesieristeet, laastit, tasoitteet, primerit ym) ja niiden pitää olla samaa tuoteperhettä sekä CE-hyväksyttyjä
 • Vesieristäjällä pitää olla VTT:N märkätilasertifikaatti tai vähintään tuotevalmistajan koulutuskortti ja näiden tiedot/kopio pitää olla mukana muutostyöhakemuksen liitteissä.
 • Märkätilasta pitää olla toteutuspiirustus josta ilmenevät mitat sekä lattiakaivon, vesipisteiden ja sähköpisteiden paikat. Piirustus voi olla käsin piirretty myös.
 • Urakoitsijan pitää tilata isännöitsijältä osakkaan lukuun kosteusmittaus purun jälkeen, vesieristeiden kuivakalvon paksuuden mittaukset (seinät ja lattia) sekä lopputarkastus.
 • Tarkastukset pitää tilata etukäteen noin 1-2 työpäivää ennen tarkastusajankohtaa.
 • Purku- ja rakennusjätteitä ei saa viedä taloyhtiön jäteasemalle vaan urakotisijan on toimitettava ne pois.
 • Porrashuoneeseen on laitettava tiedote saneerauksesta ja siinä on oltava urakoitsijan yhteystiedot (puhelin ja sähköposti, yrityksen nimi, Y-tunnus sekä yhteyshenkilö)

Puutteellisten muutostyöhakemusten täydennyspyynnöt veloitetaan osakkaalta.

KEITTIÖSANEERAUS

 • Vesikatko purkua varten tilataan suoraan huoltoliikkeeltä urakoitsijan toimesta mikäli taloyhtiössä ei ole huoneistokohtaisia sulkuja. Vesikatko saa olla maksimissaan kaksi (2) tuntia ja siitä pitää tiedottaa kaksi päivää ennen.
 • Keittiöstä pitää toimittaa keittiövalmistajan kalustekuvat, josta ilmenevät vesipisteet, allaskaapin sijainti, sähköpisteet sekä ilmanvaihto.
 • Yhteiskanavakoneilla varustettuihin huoneistoihin ei saa asentaa hormiin puhaltavaa liesituuletinta. Tällaisia ovat käytännössä kaikki kerrostaloasunnot.
 • Ilmanvaihtoventtiiliä ei saa piilottaa kaapistojen sisään niin, ettei nuohooja pääse siihen käsiksi.
 • Allaskaapin alle pitää laittaa vesieriste, joka nostetaan seinälle ja kaapiston sivuseinille 15 cm. Sen voi tehdä esimerkiksi muovimatosta tai käyttää tarkoitukseen sopivaa vuotokaukaloa. Vesieristeen toteutuksesta pitää olla selvitys materiaalissa
 • Astianpesukoneen alle pitää laittaa vuotokaukalo.
 • Astianpesukoneen saa asentaa vain valtuutettu asentaja.

Kaikissa putki- ja sähkötöissä pitää käyttää valtuutettuja asennusliikkeitä ja ne pitää olla mainittuna muutostyöhakemuksessa.