Asiantuntevaa ja asiakaslähtöistä isännöintipalvelua

Priman Oy on asuin- ja liikekiinteistöihin erikoistunut palveluyritys, jonka hoidossa kiinteistönne arvo säilyy ja siinä on hyvä asua. Kiinteistön arvon ylläpidossa on avainasemassa suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen kiinteistönpito. Kiinteistön arvoon vaikuttaa sen kunto, sunnitelmallinen hoito, asuinviihtyvyys sekä asuinalue.

Toimintamme keskeisiä kulmakiviä on elinkaariajattelu, jolloin kaikilla kohteilla on oma aikataulunsa, josta selviää mahdolliset korjaus- ja uusimistarpeet. Suunnitelmallinen isännöinti on pitkän aikavälin toimintaa, jolla rakennuksen käyttöikää voidaan huomattavasti pidentää sekä säästää kustannuksissa. Suunnitelmallisesti suoritetut korjaus- ja huolto-toimenpiteet takaavat edullisemmat hoitokustannukset kuin pakon edessä toimiminen.

Käytössämme on uusinta tekniikkaa olevat kiinteistönhallinnan järjestelmät ja ohjelmistot. Tämä takaa asiakkaillemme parhaat mahdollisuudet saada tarvitsemansa tiedot yhtiöstään nopeasti ja parhaalla mahdollisella tavalla.